Referate romana - referate la limba romana categorisite pe autori Referate, Referat, caracterizare, comentariu, eseuru, rezumat
HomeTrimite comentariuContactExemplu:
Domnule Director,
Subsemnatul,/Subsemnata, ... domiciliat (a) in localitatea ... strada ... nr. ... judetul ..., absolvent al Liceului ... din aceasta localitate, cu respect, vin a va ruga, sa dispuneti a mi se eli­bera diploma de bacalaureat.


Mentionez ca mi-am sustinut examenul de bacalaureat in sesiunea ..., anul ...
Diploma pe care o solicit imi este necesara pentru anga­jare
inscrierea in invatamantul superior.

Localitatea si data
Semnatura petitionarului
Domnului Director al Liceului ........................ localitatea

Alte referate romana, dar Necategorisite

loading...

Politica de confidentialitate